Saturday, 17 February 2018

BINA PERPADUAN BANGSA TANPA CURIGA


Bangsa bersatu adalah bangsa yang kuat dan berdaya tahan. Benar kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Perkara ini perlu disemat dalam sanubari setiap rakyat.

Justeru, kita memerlukan karakter bangsa Malaysia yang bersemangat juang dan berwawasan kebangsaan. Jangan hanya fikirkan kepentingan bangsa sendiri sahaja. Kita satu Malaysia berpagang teguh kepada Prinsip Rukun Negara.

Dalam konteks ini, semua komponen bangsa harus membekalkan diri dengan ilmu dan kemahiran seoptimum mungkin, membina kepakaran sesuai bidangnya serta bersedia dan berani menceburi apa juga bidang dengan penuh yakin.

Setiap bangsa mempunyai kekuatan dan identiti masing-masing yang sangat berguna untuk membina negara lebih sejahtera dan berjaya. Namun, tiada bangsa yang sempurna dan boleh mendabik dada bahawa kaum merekalah sahaja yang membina kekuatan negara, terutama dari segi ekonomi.

Rakyat perlu memahami aspek Perlembagaan Persekutuan yang telah menjelaskan beberapa perkara berkaitan bangsa dan agama. Hal ini telah diamalkan sejak negara ini tertubuh apabila mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.

Bukan soal siapa hebat dan kuat, tetapi apa yang penting ialah sama-sama menyumbang untuk kebaikan. Siapa berusaha lebih, maka dia berhak mendapat apa yang diusahakan itu. Tidak kira bangsa apa, selagi memegang status warganegara Malaysia, dia mendapat hak yang sama dalam Malaysia yang berdaulat. 

Kefahaman ini perlu supaya kita benar-benar menempa pengalaman yang nyata di lapangan penuh persaingan ini. Siapa hebat pasti ke hadapan dan meraih keuntugan sebagai rakyat Malaysia.

Hanya dengan kekuatan karakter sedemikian, bangsa Malaysia akan mampu berdepan apa juga cabaran dalam memajukan diri, bangsa dan negara. Sikap mempersoalkan apa yang telah diterima sejak dahulu hanya akan melemahkan perpaduan negara.

Pasti kita tidak mahu nilai buruk yang mengancam sendi kekuatan bangsa menjadi penghalang kepada kesatuan dan kekuatan bangsa. Kita tidak mahu masyarakat dihantui jenayah, konflik dan perkelahian antara kaum, agama dan kelompok berlainan fahaman politik.

Kalau perpaduan terlerai, maka ketika itu semua bangsa akan menanggung kesan buruk. Negara dan rakyat bakal menempuh kehidupan sukar. Jadi, jangan sekali-kali membuat sesuatu yang boleh menimbulkan keadaan tersebut.

No comments:

Post a Comment