Tuesday, 6 February 2018

URUSNIAGA PENUHI KEPERLUAN MASYARAKAT

Mencari rezeki melalui perniagaan perkara biasa dalam kebanyakan tamadun, termasuk Mesopotamia dan Indus yang wujud sekitar 3000 tahun sebelum Masihi.

Mengikut sejarah Islam, nabi dan rasul juga terbabit dalam dunia perniagaan. Rasulullah SAW memenuhi keperluan seharian Baginda dan keluarga dengan melakukan beberapa pekerjaan termasuk mengembala biri-biri serta berdagang.

Menyedari betapa penting bidang perniagaan, Nabi Muhammad banyak memberi panduan atau hukum mengenai urusan perniagaan.

Terdapat kira-kira 500 hadis yang memperkatakan mengenai perniagan yang sebahagian besarnya menjelaskan bagaimana perniagaan perlu dilakukan mengikut kehendak syariat. 

Nabi Nuh pula diperintahkan oleh Allah SWT membuat sebuah bahtera sebagai isyarat kepadanya untuk menceburi bidang pertukangan dalam usaha mendapatkan mata pencarian.

Firman Allah SWT yang bermaksud: "Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami dan dengan panduan wahyu Kami (mengenai cara membuatnya) dan janganlah engkau merayu kepada-Ku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan (dengan taufan)." (Surah Hud, ayat 37)

Ia secara tidak langsung menunjukkan para nabi juga mencari rezeki dengan melakukan perkara bermanfaat bagi menyediakan tempat tinggal, kelengkapan, makanan dan minuman untuk memudahkan kehidupan.

Ruang lingkup keusahawanan mestilah terikat dengan etika agama supaya setiap Muslim itu sentiasa meletakkan seluruh kehidupannya sebagai ibadah dengan niat ikhlas kerana Allah SWT.

Penting setiap usahawan memahami konteks keusahawanan yang Islamik kerana dengan cara itu mencetuskan sifat amanah untuk menjaga hubungan baik sesama manusia.

Pada masa sama, akan lahir pula sifat terpuji seperti menepati janji, menjaga masa dan akhlak mulia, sekali gus menghindarkan diri daripada sifat tercela, termasuk menipu, dengki dan khianat.

Realiti dunia yang sentiasa berubah menuntut setiap Muslim berusaha menyesuaikan diri menghadapi kehidupan bertepatan syariat Allah SWT.

Ini termasuk membuat persediaan menghadapi kemungkinan isu ekonomi, pengangguran, kos sara hidup tinggi dan persaingan dalam perniagaan.

Sebenarnya galakan menyertai bidang perniagaan bukan sahaja bermatlamat mencari keuntungan. Sebaliknya perniagaan adalah aktiviti penting yang perlu diutamakan dalam kehidupan seharian manusia. 

Peniaga membantu orang ramai mendapat apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Ekonomi dan kesejahteraan rakyat bergantung kepada urusan perniagaan.  Sebab itu kegiataan perniagaan dibenarkan ketika musim haji, sedangkan kegiatan lain tidak dibenarkan. 

Hal ini membuktikan betapa pentingnya perniagaan dilakukan sebilang masa. Sekiranya aktiviti perniagaan dihentikan, seluruh sistem kehidupan manusia dengan sendirinya terhenti.

No comments:

Post a Comment