Saturday, 26 May 2018

NIKMAT SENANG HASIL USAHA BERTANI

Islam amat menggalakkan aktiviti pertanian sebagai usaha untuk memenuhi keperluan makanan untuk manusia. Aktiviti pertanian adalah aktiviti terawal manusia untuk menghasilkan sumber makanan selain memburu dan menternak. Dalam al-Quran diceritakan mengenai umat terdahulu yang menikmati kemakmuran hidup hasil usaha dalam bidang pertanian. 

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Sesungguhnya tentang penduduk di negeri Saba ada satu perkampungan menjadi bukti (kemurahan Allah), di situ ada dua kebun yang subur di kanan dan di kirinya.  Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan ini dan bersyukurlah kepada-Nya, diberi anugerah satu negeri yang subur dan makmur, Tuhan Yang Pengampun.” (Surah Saba, ayat 15).

Malaysia dianugerahkan dengan tanah yang subur dan bekalan air hujan yang mencukupi untuk mengusahakan bidang pertanian. Malah, pihak kerajaan telah menyediakan kemudahan perairan dan saliran untuk tujuan memajukan sesuatu kawasan pertanian. Begitu juga banyak agensi berkaitan pertanian ditubuhkan kerajaan untuk membantu petani.

Ironinya, aktiviti pertanian di negara kita masih tidak membanggakan.  Keperluan sumber makanan masih banyak yang perlu diimport. 

Mengusahakan aktiviti pertanian termasuk dalam fardu kifayah. Jadi, tidak sepatutnya perkara ini dipandang mudah. Rasulullah SAW memberi perhatian penting terhadap bidang pertanian dan penternakan untuk menyediakan bekalan makan yang cukup untuk penduduk Madinah. Banyak sahabat yang menjadi petani berjaya dengan memiliki kebun yang luas dan mengeluarkan hasil yang banyak.

Untuk mengelak tanah terbiar, pemilik yang tidak mampu mengusakannya perlu menyerahkan kepada orang lain untuk tujuan bercucuk tananm. 

Sabda Rasulullah SAW bermaksud: "Sesiapa yang memiliki tanah, hendaklah dia mengusahakannya, namun jika dia tidak berupaya melakukannya, maka hendaklah diberikan kepada saudaranya (supaya diusahakan) dan jangan dia menyewakannya." (Hadis riwayat Abu Daud)

Usaha meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara perlu dilakukan sebagai industri moden, dinamik dan kompetitif. Ini bagi memastikan sektor pertanian mampu mendatangkan pulangan yang menarik kepada individu atau pihak yang terlibat dalam sektor berkenaan. 

Justeru, penyertaan golongan muda dalam bidang pertanian amat dialu-alukan. Mereka diharapkan dapat membawa pembaharuan dalam sektor pertanian, khususnya pertanian moden yang dapat memberi pulangan yang tinggi. 

No comments:

Post a Comment